Bőrfestő Óvoda

Vuk (Fox) Csoport

Óvodapedagógusok: Szendi Rita

Pedagógiai asszisztens: Lantos Miklósné (Ani néni)

Angolos pedagógusok: Tajana Rrokaj

Dajka néni: Némethné Papp Bernadett

Csoportunk a 2021-22 tanévben angol-magyar tiszta kiscsoportként indult. Óvodánk pedagógiai programja és saját meggyőződésünkkel összhangban fontosnak tartjuk az érzelmi bitonságot, az erőszakmentes, szeretteteljes nevelést, legkört. 

Az óvoda fő tevékenysége a játék, ezért igyekszünk napirendünket úgy alakítani, nevelő-oktató munkánkat úgy tervezni, hogy minél több ismeretet, élményt, játékba ágyazva sajátítsanak el a gyermekek. Heti témáinkat minden tevékenységi oldalról megközelítve dolgozzuk fel a gyerekekkel, a minél sokrétűbb megismerés elsajátítása érdekében. Figyelembe vesszük az életkori és egyéni sajátosságokat, külön figyelmet fordítunk az egyéni bánásmódra és a sajátos nevelési igényű gyermekekre. 

Az angolos kollégák a délelőtt folyamán vesznek részt a nevelő-oktató munkában, tevékenységeiket a heti témára építve. Az angol nyelv elsajátítása ebbena kétnyelvű közegben észrevétlenül történik és remek lehetőséget ad azon készségek elsajátítására, melyek a később az iskolai közegben kamatoztatni tudnak. 

Fontosnak tartjuk a szülők részvételét a mindennapi életünkben, tevékenységeinkben. Támaszkodunk együttműködésükre, bevonjuk a családokat a gyűjtőmunkába, ezzel is erősítve a csalás-óvoda kapcsolatot. 

A hagyományőrzés és a "zöld napokra" való készülés is fontos szerepet játszik csoportunk életében az angol ünnepekkel együtt. (szüret, Márton-nap, Halloween, Advent, Luca nap, farsang, Madarak-fák napja, víz világnapja)

Célunk, hogy kiegyensúlyozott, boldog, tudásra vágyó, kíváncsi, a világra nyitott gyermekeket neveljünk. 

"Az fogja jól bírni az élet megpróbáltatásait és lesz eredményes, aki gyermekkorában jól érezhette magát a bőrében. " /Vekerdy Tamás/