Bőrfestő Óvoda

Napocska csoport

Óvodapedagógusok: Vaskó Diána, Viniczai Szilvia

Dajka néni: Pusztai Elvira

Mivel vegyes csoport vagyunk, minden évben nevelési feladatunk - egyebek mellett, - a kiscsoportosok beszoktatása, az óvodai élet megismertetése, megszerettetése, a gyermekek érzelmi biztonságának kialakítása. A nagycsoportosok iskolára való felkészítése.

Csoportszobánkat igyekeztünk otthonosan, a gyermekek igényeihez alkalmazkodva berendezni. Hitünk szerint a kisgyermek elsődleges tevékenysége a játék! Ebben a tevékenységben személyisége, konfliktusmegoldó képessége, toleranciája kiteljesedik. Megtanulja a másik egyéniségének tiszteletben tartását, kialakul a másik gyermek és a saját igényeinek az összehangolása. A vegyes összetétel miatt, indirekt módon, nagyon sokat tanulnak egymástól! Megtanulja,hogy nem bántjuk a másikat és példamutatásunk alapján elsajátítja az alapvető viselkedési normákat,és adott helyzetben tudja alkalmazni. Megtapasztalják az együttjátszás örömét. Sokat mesélünk, verselünk, dalolunk.

Fontosnak tartjuk a hagyományok és a hagyományos értékrend átadását gyermekeink számára.

Hagyományaink között szerepel az őszi „Almaszüret és almáspite sütés”. a születésnapok megünneplése, a "Családos karácsonyi ünnep" megrendezése, amelyen a gyerekek kis műsorral kedveskednek szüleiknek. ......mert nem csak a tárgy lehet ajándék!

Több éve hagyomány a gyümölcsnap a csoportunkban. A változatos gyümölcsöt, zöldségeket a gyermekek szívesen fogadják.

Az idei évben is tervezzük több kisebb kirándulás megszervezését,sétákat a közeli Farkas erdőbe, boltokba, a veresegyházi Medve parkba.

Hagyomány az évzáró műsor után a kirándulás,amikor is egész napra elmegyünk egy változatos tevékenységet, játékot kínáló helyre! Ezt mindig az adott korcsoport igényeihez alakítjuk.

Nevelési elvünk, hogy az óvoda és a szülők közösen, egymással karöltve tehetik a legtöbbet a kisgyermek egészséges testi és lelki fejlődéséért!

Utolsó mondatként álljon itt a "legilletékesebbek" véleménye:

"Az oviban azért jó,mert jókat játszunk!"