Évzárók

A nevelési év végéhez közeledve elérkezik az Évzáró, ami mindig összegzése az év közben megszerzett ismereteknek. A gyerekek megmutatják, amit egész évben tanultak, közben önmagukban is tudatosítják, hogy vége az évnek – jövőre már a következő korcsoportba fognak járni. A legjelentősebb ezek közül a nagycsoport vége, a gyerekek iskolába lépnek – búcsúznak az óvodától.

Az óvónő ötletességén múlik, hogy milyen játékokból,dalokból állítja össze a műsort, hogy az ne legyen megterhelő, gyötrő a gyereknek, hanem örömteli játék legyen. A műsor az egész évben tanult versekből, énekekből, mondókákból, mesékből áll, lehetőleg úgy összeválogatva, hogy minden gyerek a kedvencét, a neki megfelelőt mondhassa.
Ahhoz, hogy ne váljék monotonná a feldolgozott ismeretanyag, célszerű játékos keretbe foglalni a „műsorszámokat”. Például:

  • - évszakok
  • - egész mese feldolgozása
  • - gyermek TV est összeállítása
  • - egy nap eljátszása
  • - állatkerti séta eljátszása
  • stb.

Ezeket a kereteket kifejezővé teszik a színes és változatos eszközök.

Az óvodától való búcsúzás a nagycsoportosok évzáró műsorához kapcsolódik, nem külön ünnep. A „ballagás”kifejezi, hogy az óvodás éveknek vége, iskolába lépnek a gyerekek. Az évzáró mûsor végén az iskolába lépő gyerekek kis tarisznyát kapnak emlékbe, az itt maradó kis- és középső csoportosok elbúcsúztatják őket egy-egy verssel, énekkel valamint az általuk készített ajándékkal. A műsor végén búcsú zsúrt rendezünk a gyerekeknek és szüleiknek.