Bóbita csoport

Óvodapedagógusok: Bálintné László Barbara
Dajka néni: Miléné Nánássy Viktória 

 

Csoportunk névadója Weöres Sándor egyik tündér-versének szereplője: Bóbita. Választásunk azért esett rá, mert számunkra megjeleníti azt a gyermekképet, melynek kialakítására való törekvés nevelő munkánk fő mozgatórugója. 

 

„Bóbita Bóbita táncol,

 körben az angyalok ülnek,

 béka-hadak fuvoláznak,

 sáska-hadak hegedülnek.”

Csoportunk egyik fő profilja az ének, a zene, a gyermektánc hangsúlyos szerepe. Azt valljuk, hogy az éneklés, a zenélés, az óvodás gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével válogatott színvonalas zene hallgatása, és a hozzá kapcsolódó táncos mozdulatok elsajátítása jelentős mértékben hozzájárul többek között az érzelmi intelligencia fejlődéséhez. Ennek érdekében sokat énekelünk, mondókázunk, zenélünk különböző ritmusjátszó-, majd egyéni fejlettségnek megfelelően egyszerű dallamjátszó hangszereken (hanglapok, harangok), táncolunk szabadon, vagy tanult mozgáselemek koreografálásával óvodásoknak való klasszikus-, vagy népzenei szemelvényekre. 

„Bóbita Bóbita játszik,

 szárnyat igéz a malacra,

 ráül, igér neki csókot,

 röpteti és kikacagja.”

A játék, mint a gyermek legfontosabb tevékenysége áthatja a mindennapjainkat. Napirendünkben a legtöbb időt a játékra fordítjuk. Fejlesztő hatása megnyilvánul a gyermeki személyiség harmonikus kibontakozásában: a mozgásos-, a nyelvi-kommunikációs-, a szociális-, az érzelmi-, és nem utolsó sorban az értelmi képességek optimális szintének alakulásában. Csoportunkban különböző játszóhelyeket alakítottunk ki, ahol az együtt játszó gyermekek elmélyülten, egymás mellett tevékenykedhetnek. 

„Bóbita Bóbita épít,

 hajnali köd-fal a vára,

 termeiben sok a vendég,

 törpe-király fia-lánya.”

A gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatása, kreativitásuk, alkotó fantáziájuk támogatása számunkra fontos feladat. Ennek érdekében a gyermekek életkorának, és egyéni fejlettségének megfelelő változatos, játékos, mozgásos tevékenységek szervezésével igyekszünk felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. Az éneken kívül kedvelt tevékenységünk többek között a különböző vizuális technikák alkalmazása, melynek során változatos kreatív ábrázolási eljárásokkal és egyes népi kismesterségek egyszerű kézműves technikáival ismertetjük meg a gyermekeket.

„Bóbita Bóbita álmos,

 elpihen õszi levélen,

 két csiga õrzi az álmát,

 szunnyad az ág sürüjében.”

A gyermekek harmonikus fejlődésének egyik feltétele az érzelmi biztonság kialakulása. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy csoportunkban családias, szeretetteljes, egymást és a másságot elfogadó csoportlégkört alakítsunk ki, melyben a szokás-szabályrendszer betartása mellett minden kisgyermek érvényesítheti saját törekvéseit, s emellett a csoport sokszínű közösséggé formálódhat.

A 2018-19. tanévben 18 gyermek jár csoportunkba. Közülük 4 gyermek kiscsoportos korú, 2 nagycsoportos, 12 pedig ismétlő nagycsoportos.

Idén a legkisebbek szeretetteljes befogadása és a nagycsoportosok iskolára való felkészítése mellett a különböző életkorú gyermekek életkori sajátosságaihoz és egyéni szükségleteihez igazodó, harmonikus együttnevelés megvalósítása a legfontosabb célunk.