Óvodapedagógusok: Enyedy Ágota

Angol-magyar pedagógus: Szigethy Réka

Dajka néni: Balogh Sándorné (Erzsike)

 

Csoportunk a százszorszép virágról kapta nevét (angolul: daisy), mely a tisztaság és a szeretet szimbóluma. Nevünkhöz hűen látjuk el nevelési feladatainkat, melyek közül idén a fő hangsúly a kiscsoportosok beszoktatása (befogadása), az óvodai élettel való megismertetése és szeretetre nevelés a szülőkkel együttműködve.

Az együttműködés a pedagógusok munkájában is nagy szerepet kap, mivel az intézményben másodikként, angol-magyar kéttannyelvű kiscsoportként működünk. Összehangoltan, egymásra épülve végezzük a magyar és az angol nyelvű fejlesztést. Mindannyian nagyon fontosnak tartjuk a játékot, a harmóniát, az élménygazdagságot és a derűs légkört, így ezek mindennapjaink alapjai.

A hagyományőrzés csoportunkban is fontos szerepet játszik. Nagy izgalommal készülünk például a Márton napra, a Halloween-re, várjuk a Télapót és a Karácsonyt. Két angol nyelvhez kötődő hagyomány megünneplésésvel is kiegészítjük programunkat, ezek az Örömtüzek éjszakája és a Hálaadás. Idén kis-középső csoport vagyunk, ahol a mindennapi ének, gitár, zenés percek fontos részei életünknek. 

Óvodai világunkat ennek a Véghelyi Balázs idézetnek megfelelően igyekszünk alakítani:

„A világ akkor jó, ha jó benne gyereknek lenni.”

 

„The world is a good place if it is good to be a child in it.”

Óvodapedagógusok: Kasperkiewiczné Szalay Katalin, Kovácsné Szalárdy Ágnes

Dajka néni: Kanizsai Lászlóné (Irénke) 

 

A mi csoportunkba különböző életkorú gyerekek járnak. Ebben az évben 9 iskolába készülő nagycsoportost és 14 középső csoportos kisgyermeket nevelgetünk. 

Igyekszünk derűs, nyugodt légkört biztosítani, figyelembe vesszük egyéni és életkori sajátosságaikat. Szeretnénk, hogy jól érezzék magukat, szívesen játsszanak, és a nap végén mosolyogva búcsúzzanak. Az önálló, szabad játékra nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen a játékban tanul spontán, tapasztalatokat szerez, képességei fejlődnek. 

Arra neveljük őket, hogy a nagyobbak segítsék a kicsiket, figyeljenek egymásra; erősítjük a türelem kibontakozását, a másik tiszteletben tartását. 

A csoportban, és az óvodában kialakult tradíciók színesítik mindennapjainkat - születésnapok ünneplése, alma szüret, színház- és múzeumlátogatások, kirándulás együtt a szülőkkel, séta a Farkaserdőbe, ovi-szülinap, néptánc. A szülők hiteles tájékoztatása, a gondok közös megoldása fontos nekünk, a családi nevelés elsődlegességét hangsúlyozzuk. 

" A gyermek a világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jókedvre jókedvvel, tevékenységre tevékenységgel felel. "

( Mérei Ferenc ) 

Óvodapedagógusok: Kucsákné Merész Zsuzsanna, Kiss Mónika

Dajka néni: Varga Annamária 

 

Csoportunkba idén is vegyes életkorú gyermekek járnak. Létszámuk 24 fő.
Életkor szerint 2 mini csoportos korú, 5 kiscsoportos korú, 9 középső csoportos ,7 nagycsoportos és 1 újra nagycsoportos korú kisgyermek tölti nálunk hétköznapjait. Ez az eloszlás igen vegyes,de a gyermekek szocializációjára pozitív hatással van.

Az új gyermekek befogadását egyénre szabottan,fokozatosan végezzük,szeretetteljes,nyugodt légkörben, sokszor humorral oldva a nehezebb pillanatokat. Az érzelmi biztonság megteremtését és fenntartását nagyon fontosnak tartjuk!

Mi, óvónénik 5. éve dolgozunk együtt hasonló attitűddel, összehangoltan, egymás munkájára építve az ismeretek átadását.

Az önállóságra nevelést már a kezdetektől fontosnak tartjuk,természetesen sok dicsérettel,a pozitív példák kiemelésével és igény szerinti segítségnyújtással.

Mindent megbeszélünk,megindoklunk,a problémákra közösen keresünk megoldást. A pozitív megnyilvánulásokat minden esetben kiemeljük,ezzel ösztönözve a többieket azok utánzására.Úgy gondoljuk,hogy mindenki dicsérhető és szerethető valamiért, és hogy mindenki kivételes valamiben!

Célunk,hogy a gyermekeket egymásra odafigyelő,befogadó,segítőkész közösséggé kovácsoljuk,mert véleményünk szerint az óvoda  az a hely, ahol elsősorban a közösségi létezést kell "megtanulniuk".

A szabad játékhoz elegendő idő,változatos eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére,melyhez ingergazdag, esztétikus környezetet teremtünk az aktuális évszak hangulatának megfelelően.Terepasztalunk is ez alapján változik a gyermekek munkáival díszítve.

Differenciált feladatadással és munkajellegű tevékenységekkel biztosítjuk,hogy mindenki  a saját tempójában,önmagához mérten fejlődhessen,sok-sok sikerélménnyel gazdagodva.

Középső-és nagycsoportosainkkal minden évben ellátogatunk különböző kiállításokra,bérletes színházi és zenei előadássorozatokra,ezzel is fokozatosan tágítva környezetükkel és a természettel való közvetlen tapasztalatszerzési lehetőségeket.

Óvodánk Pedagógiai Programját támogatva még szorosabbá igyekszünk fűzni az óvoda és a család kapcsolatát az év végi családi kirándulással,az Ünnepekhez kapcsolódó közös délelőttökkel, amelyen  nagyszülők vagy keresztszülők  is részt vehetnek,de Ünnepeinket zárt körűen,meghitt körülmények között tartjuk.

Csoportszobánk tisztaságáról és a pocakokról dajka nénink (Anna néni) gondoskodik.

A hozzánk járó gyerekek fejlődéséhez igyekszünk tehát legjobb tudásunkkal,szeretetünkkel hozzájárulni,szem előtt tartva Vekerdy Tamás gondolatát,miszerint:

"A  gyermek megérik az iskolára mint alma a fán"

de mindehhez persze szükséges,hogy mi óvónénik biztosítsunk minnél több napsütést!  :)

 

 

 

Óvodapedagógusok: Somogyvári Zsuzsanna Gabriella, Gégényné Krassói Rita

Dajka néni: Kéryné Dancs Szilvia

 

Legfontosabb feladatunk az érzelmi biztonság megteremtése, hiszen elsődleges célunk, hogy minden gyermek szeresse meg csoportunkat, és szeressen közénk járni. Olyan viszonyt alakítunk ki a gyermekekkel, ami alapot adhat személyiségük kibontakoztatására. Csupán ezután következhetnek további feladataink: az iskolára való felkészítés és fejlesztés. A csoportunk nevéhez méltóan lassan, megfontoltan, lépésről-lépésre haladunk előre, mindegyik óvodásunk egyéni tempójához igazodva, mint az igazi TEKNŐSÖK.

A gyermekekben folyamatosan keressük a jót, hisz erre építve, minden gyermekből próbáljuk kihozni a legtöbbet, hogy önmagához képest minél jobban fejlődjön, és előbb-utóbb iskolaéretté váljon. A tapasztalatszerzés és tevékenykedtetés mellett fontosnak tartjuk az egymásra való odafigyelést és a kölcsönös segítést.

Mindig a gyermekek érdekét vesszük figyelembe, így elsősorban a gyermekekben rejlő lehetőségek kiteljesítésével és személyiségük fejlesztésével törődünk. Gyermekközpontú és személyiségközpontú csoportunkban a személyiség szabadon fejlődhet, hisz célunk a sokoldalúan, harmonikusan és kiegyensúlyozottan fejlett személyiség kialakítása. Mindezt kizárólag a szülőkkel együttműködve tudjuk elérni, ehhez viszont fontos a szülőkkel való őszinte kapcsolat. Hiszünk az őszinteség erejében, hogy mindent megbeszélve, együttgondolkodva tehetünk legtöbbet gyermekeinkért.

Miért dolgozunk? Gyermekeink boldogságáért, hisz boldog gyermekek által mi is boldogabbak lehetünk, legyünk akár óvodapedagógusok, akár szülők.

„Csak a legjobbat a gyermekeknek.”

Kiss Áron

 

Óvodapedagógusok: Láda Erika, Gál Józsefné (Gabi) 

Dajka néni: Rammer Jenőné (Éva)

 

Jelenleg 24 vegyes életkorú kisgyermek jár a csoportunkba, 14 kisfiú és 10 kislány. 

Nagyon fontos számunkra, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. Mindezért szükséges, hogy már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék őt. Első, legfontosabb feladatunk a gyermekek megismerése.  

 A beszoktatás folyamán különbséget teszünk az otthonról és bölcsődéből, más közösségből érkező gyermekek fogadásakor, naponta, egyénre szabottan beszéljük meg az időtartamot, a fokozatosság betartásával.

A csoport egységét erősítve a gyermekeket saját képességeikhez mérten, személyre szabottan fejlesztjük, és nagy hangsúlyt fektetünk a kreativitás gyermeki természetéből eredő szabad megnyilvánulására. A napközben szerzett vizuális, akusztikus, kinesztetikus, taktilis ingerek fejlesztik az érzékelést és erre épül a figyelem, az emlékezet, a képzelet és a gondolkodás fejlődése. Ehhez, a csoport gazdag játékeszközei nyújtják a megfelelő élményeket, tapasztalatokat. 

Lehetőség szerint naponta 1-1,5 órát a szabad levegőn töltünk, figyelve a mozgásra és az egészségtudatos életmód kialakítására. Igyekszünk a szabadidőben is megragadni minden adandó alkalmat a természetben rejlő spontán tanulási lehetőségekre.

Fontosnak tartjuk az ünnepek, események együttes megélését. 

Első pillanattól kezdve önállóságra neveljük őket, állandó mintát mutatva, folyamatos segítséget nyújtva, dicsérettel, simogatással buzdítva.

Az újhoz való alkalmazkodást nem siettetjük, minden tevékenységhez megfelelő időt biztosítunk. Kedvenc tárgyaikat, játékaikat elhozhatják az óvodába. Elalvási szokásaikra is nagy hangsúlyt fektetünk, igyekszünk minél több időt eltölteni az ágyuknál.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek biztonságban érezzék magukat, bármilyen problémával bátran forduljanak hozzánk. Tevékenységeinket beszéddel kísérjük, elmondjuk, hogy mit, miért csinálunk, ösztönözünk, bátorítunk, dicsérünk, nyugodt, kellemes légkört teremtünk, amiben öröm együtt lenni.

Minden évet a szülőkkel együtt megélt kirándulással zárunk, sok szép közös élménnyel gazdagodva ez által is.

 

Óvodapedagógusok: Nagy Alexandra, Makai Borbála 

Dajka néni: Ács Balázsné (Irénke) 

 

Csoportunkba vegyes életkorú gyermekek járnak. 4 lány és 14 fiú.

Jó hangulatú, nyugodt, biztonságos és otthonos környezetben neveljük a gyermekeinket. Nagyon fontosnak tartjuk a család és a közöttünk lévő bizalmat és összhangot. Ezt a közös programokkal (családi karácsony, anyák napja, évzáró - ballagás, fogadóórák) alakítjuk ki.

Fontos számunkra, hogy az újonnan érkezett gyermekek, legyen kicsi vagy nagy, könnyedén beilleszkedjen, barátokra találjanak ebben az új környezetben. Hozzászoktatjuk őket az óvodai élethez és megismerik a csoportunk szokásait és szabályait. Valljuk, hogy minden gyermek egyéniség, különálló személyiség és ezt alapul véve fejlesztjük, neveljük őket. Nagycsoportosaink felkészítése az iskolára kiemelt feladatunk.

Sokrétű programok szervezésével biztosítjuk a gyermekek ismereteinek bővítését, tapasztalat szerzését és a közös élményekkel a személyiségük fejlődését (kirándulások, séták a közeli boltokba, süti sütés, halloween és pizsama party).

A gyerekek elsődleges tevékenysége a játék. Ezért a foglalkozások és fejlesztések is játékos formában történnek. Ebben a tevékenységben probléma és konfliktusmegoldó képessége, személyisége és toleranciája kiteljesedik. Munka jellegű tevékenység ebédnél a naposság (amit nagyon szeretnek), ahol a gyerekeink megtanulhatják a másokkal való törődést és gondoskodást.

Csoportunkban hagyomány a gyümölcsnaposság, mely jól működik. A gyerekek nagyon szívesen fogyasztják a különböző gyümölcsöket és zöldségeket. Az egészség megőrző heteken rendszeresen készítünk gyümölcs és zöldség salátát közösen.

A vegyes csoport előnyét abban látjuk, hogy a kisebbek nagyon sokat tanulnak a nagyobbaktól, a nagyok pedig megtanulják a gondoskodást és egymás segítését, a toleranciát. Szívmelengető nézni kicsi és nagy közös játékát.

„ Mondd el és elfelejtem, mutasd meg és megjegyzem, engedd, hogy csináljam és megértem. ”  

Konfuciusz

 

 

 

 

 

Óvodapedagógusok: Dorosné Molnár Katalin, Molnár Zsuzsanna 

Dajka néni: Puskásné Szente Mária

 

 

Csoportunkba vegyes életkorú gyerekek járnak. 21 fő. 8 lány és 13 fiú. 

Nyugodt, derűs légkörben, biztonságos, otthonos környezetben neveljük gyermekeinket. Nagyon fontos számunkra a család és a köztünk lévő bizalom, összhang kialakítása, amit a közösen létrehozott hagyományok ( közös kirándulás, ünnepi készülődés, fogadóórák ) is erősítenek. 

Sok kulturális és szabadtéri programot szervezünk. Ezekkel a közös élményekkel is hozzájárulunk a személyiségük harmonikus fejlődéséhez. 

" Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk mire megy ki a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle. "

/ Varga Domonkos /

Óvodapedagógusok: Magyarné Bertók Ágnes, Gáspár Gabriella

Dajka néni: Somlyai Csongorné (Nikolett)

 

A 2017-2018-as nevelési évben 23 gyermek jár hozzánk. Csoportunk vegyes csoport, a 3-7 éves korig járnak hozzánk a gyerekek. Így lehetőségünk van arra, hogy a testvérpárok együtt töltsék óvodás éveiket.

Gyermekeink számára a legfontosabb, hogy vidáman, tartalmasan, biztonságban teljenek napjaik.  A csoportszobánk tágas, világos,  esztétikus. Tárgyi felszereltsége gazdag, adott a nyugodt játék feltétele, az érdeklõdést felkeltõ képességfejlesztõ játékszerek. Különös gondot fordítunk arra, hogy  pedagógiai eszközeink kiválóan alkalmasak legyenek a tevékenykedtetõ, differenciált, egyéni fejlesztésre.   

Minden évben almát szüretelünk, süteményt sütünk a leszedett gyümölcsből, és mézeskalácsot is készítünk karácsonykor. A szülőkkel együtt szervezzük a süteményvásárt, és közös a karácsonyozás, amikor dalokkal, versekkel várjuk őket vendégül. Farsangolunk és Húsvétozunk, és csodaszép dalokkal, és versekkel lepjük meg az édesanyákat és nagyszülőket. Nagyon készülünk az évzáró műsorra, ahol méltóképp veszünk búcsút a nagyoktól. Év közben állatkertet, Medve farmot látogatunk, sokat sétálunk, rendszeresen részt veszünk a színházi előadásokon.                                 

Napi programunk sokoldalú, az egészséges életmódra nevelésre, a zene szeretetére nevelésre, a beszédértés és beszédfejlesztésre,  a vizuális fejlesztésre és a  szociális fejlesztésre  is kiváltképp nagy gondot fordítunk. Minden nap van gyümölcsnap, a testnevelés foglalkozások változatosak,  több szinten célozva a mozgáskoordináció fejlesztését. Önfeledten, bátran énekelnek a gyerekek, szívesen hallgatnak zenét és  biztonsággal használnak hangszert. A beszédértés és beszédfejlesztés minden  foglalkozást átsző, aminek remek alapot ad kiváló ritmusérzékük. Az esztétikai érzékenység alakítása már ebben a korban elengedhetetlen. Büszkék vagyunk rá, hogy a kicsiket csoportunkba érkezésük első napjától  gondoskodóan körülveszik a nagyok, minden gyermek kötődik a társához kortól nemtől függetlenül.      

Célunk, hogy a gyermekek személyiségét, és egyéni képességeiket szem előtt tartva   csoportunkban   szerzett   gazdag érzelemvilággal, önbizalommal telten, boldogan kezdjék majd meg  iskolai éveiket.

" A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket. "

Maria Montessori

 

Óvodapedagógusok: Trenka Hermina (Mimi) , Gergely Krisztina

Dajka néni: Valkó Gabriella 

 

A 2015 -16-os nevelési évben is vegyes csoportként éljük mindennapjainkat.

Némileg speciális a csoport összetétele,mert csak  egy középső csoportos gyermekünk van és 7 nagycsoportos. A csoport nagyobbik része kiscsoportos korú gyermek. Ők  folyamatosan érkeznek az év során.

A 7 nagycsoportos gyermekünktől  az idei év végén elbúcsúzunk, ők iskolába mennek.                     

Az idei nevelési feladatunk a kiscsoportosok beszoktatása, az óvodai élet megismertetése, megszerettetése, a gyermekek biztonság érzetének kialakítása, a nagycsoportosok iskolára való  felkészítése.

Hitünk szerint a kisgyermek elsődleges tevékenysége a játék! Ebben a tevékenységben személyisége, konfliktusmegoldó képessége, toleranciája kiteljesedik. Megtanulja a másik egyéniségének tiszteletben tartását, kialakul a másik gyermek és a saját igényeinek az összehangolása. Megtanulja,hogy nem bántjuk a másikat és példamutatásunk alapján elsajátítja az alapvető viselkedési normákat,és adott helyzetben tudja alkalmazni. Sokat mesélünk, verselünk, dalolunk. Fontosnak tartjuk a hagyományok és a hagyományos értékrend átadását gyermekeink számára.

Hagyományaink között szerepel az őszi „Almaszüret és almáspite sütés”.  a  "Családos karácsonyi ünnep" megrendezése, amelyen a gyerekek kis műsorral kedveskednek szüleiknek. ......mert nem csak a tárgy lehet ajándék! Több éve hagyomány a gyümölcsnap a csoportunkban. A változatos gyümölcsöt, zöldségeket a gyermekek szívesen fogadják.

Az idei évben tervezzük több kisebb kirándulás megszervezését, sétákat a közeli Farkas erdőbe, boltokba, a veresegyházi Medve parkba.

Hagyomány az évzáró műsor után a kirándulás, amikor is egész napra elmegyünk egy változatos tevékenységet, játékot  kínáló helyre! Ezt mindig az adott korcsoport igényeihez alakítjuk.

 

Nevelési elvünk, hogy az óvoda és a szülõk közösen, egymással karöltve tehetik a legtöbbet a kisgyermek egészséges fejlõdéséért!

Utolsó mondatként álljon itt a "legilletékesebbek" véleménye:
                                                     

                    "Az oviban azért jó,mert jókat játszunk!"

 

 

Óvodapedagógusok: Sztarasztáné Szalay Zsuzsa, Bálintné László Barbara
Dajka néni: Miléné Nánássy Viktória 

 

Csoportunk névadója Weöres Sándor egyik tündér-versének szereplője: Bóbita. Választásunk azért esett rá, mert számunkra megjeleníti azt a gyermekképet, melynek kialakítására való törekvés nevelő munkánk fő mozgatórugója.

„Bóbita Bóbita táncol,
 körben az angyalok ülnek,
 béka-hadak fuvoláznak,
 sáska-hadak hegedülnek.”

Csoportunk egyik fő profilja az ének, a zene, a gyermektánc hangsúlyos szerepe. Azt valljuk, hogy az éneklés, a zenélés, az óvodás gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével válogatott színvonalas zene hallgatása, és a hozzá kapcsolódó táncos mozdulatok elsajátítása jelentős mértékben hozzájárul többek között az érzelmi intelligencia fejlődéséhez. Ennek érdekében sokat énekelünk, mondókázunk, zenélünk különböző ritmusjátszó-, majd egyéni fejlettségnek megfelelően egyszerű dallamjátszó hangszereken (hanglapok, harangok), táncolunk szabadon, vagy tanult mozgáselemek koreografálásával óvodásoknak való klasszikus-, vagy népzenei szemelvényekre. A zenélésben magunk is példát mutatunk: mindketten játszunk furulyán, xilofonon.

„Bóbita Bóbita játszik,
 szárnyat igéz a malacra,
 ráül, igér neki csókot,
 röpteti és kikacagja.”

A játék, mint a gyermek legfontosabb tevékenysége áthatja a mindennapjainkat. Napirendünkben a legtöbb időt a játékra fordítjuk. Fejlesztő hatása megnyilvánul a gyermeki személyiség harmonikus kibontakozásában: a mozgásos-, a nyelvi-kommunikációs-, a szociális-, az érzelmi-, és nem utolsó sorban az értelmi képességek optimális szintének alakulásában. Csoportunkban különböző játszóhelyeket alakítottunk ki, ahol az együtt játszó gyermekek elmélyülten, egymás mellett tevékenykedhetnek.

„Bóbita Bóbita épít,
 hajnali köd-fal a vára,
 termeiben sok a vendég,
 törpe-király fia-lánya.”

A gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatása, kreativitásuk, alkotó fantáziájuk támogatása mindkettőnk számára fontos feladat. Ennek érdekében a gyermekek életkorának, és egyéni fejlettségének megfelelő változatos, játékos, mozgásos tevékenységek szervezésével igyekszünk felkelteni és fenntartani érdeklődésüket. Az éneken kívül kedvelt tevékenységünk többek között a különböző vizuális technikák alkalmazása, melynek során változatos kreatív ábrázolási eljárásokkal és egyes népi kismesterségek egyszerű kézműves technikáival ismertetjük meg a gyermekeket.

„Bóbita Bóbita álmos,
 elpihen õszi levélen,
 két csiga õrzi az álmát,
 szunnyad az ág sürüjében.”

A gyermekek harmonikus fejlődésének egyik feltétele az érzelmi biztonság kialakulása. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy csoportunkban családias, szeretetteljes, egymást és a másságot elfogadó csoportlégkört alakítsunk ki, melyben a szokás-szabályrendszer betartása mellett minden kisgyermek érvényesítheti saját törekvéseit, s emellett a csoport sokszínű közösséggé formálódhat.

A 2017-18. tanévben 20 nagy - középsős korú, 5-6 éves gyermeket nevelünk.
Idén a szülők támogatásával megújítottuk csoportszobánkat, melyet a gyerekek nagy örömmel vettek birtokba. 
Ebben a tanévben fontos feladatunknak tartjuk a csoport összetartásának további erősítését, melyet többek között a közös tevékenységeken való részvétellel, a közösségért vállalt feladatok elvégzésével, és a közös programokon átélt élményekkel, kirándulásokkal szeretnénk elérni.
Az iskolába készülő gyermekek iskolaérettségének támogatását, az egyéni képességek differenciált fejlesztését továbbra is hangsúlyos feladatunknak tartjuk.

 

Óvodapedagógusok: Kokasné Czibula Eliza, Zoltán Krisztina  
Dajka néni: Kabelácsné Klasánszky Mária

 

Azért választottuk csoportunk szinbólumául Vukkot, mert számtalan olyan belső tulajdonsága, képessége van, ami például szolgál a gyermeknevelésünkben. Szeretnénk a hozzánk járó gyermekeket leleményességre, feladatmegoldásra, talpraesettségre, fürgeségre, jószívűségre, és jó értelembe vett " ravaszságra " nevelni. Mindezt számtalan mese, vers, és zenei élménynyújtás segítségével.

A közösségi nevelésen kívül fontos számunkra az egyéni fejlesztés, és  az önkifejeződés megvalósulása. Erre az óvodai foglalkozási formákon kívül az éves programok adnak lehetőséget. 

Nagycsoportosaink iskolára felkészítő foglalkozásokon vesznek részt a nap folyamán. Így nem éri őket váratlanul az iskolapadban eléjük táruló feladat. Ez a fejlesztés játékos formában, szerepjátékot, matematikát, íráselőkészítést, beszédfejlesztést jelent. 

Nevelési tervünk megvalósulását és a mindennapok zavartalan lebonyolítását egy olyan szuper dadussal váltjuk valóra, aki biztosítja a tiszta környezetet, szereti a gyermekeket és mindig ott segít, ahol a legnagyobb szükség van rá. 

Óvodapedagógusok: Lipter Lajosné (Erika), Major Ildikó
Dajka néni: Boronkayné Molnár Gabriella

A mi csoportunk a Méhecske csoport, ahova vegyes életkorú gyerekek járnak.

Óvodapedagógus: Bredánné Bagdi Katalin, Lévai Csabáné ( Piró )
Dajka néni: Krózser Zoltánné (Marika) Pedagógiai asszisztens: Mócsári Henrikné (Edina)

A 2017-­ 2018­ as tanévet vegyes csoportként kezdtük meg, össszetételünk a következő : 5 kisgyermek kis-középsős korú,és a tanév elején érkezett hozzánk 14 kiscsoportos. Az 5 “tavalyi gyermek” nagy kíváncsisággal és szeretettel várta a kicsiket, akik az év elején folyamatosan illeszkednek be a csoportunk életébe. A kicsik befogadása az egyéni igényeket figyelembe véve, a szülőkkel közösen történt.

Óvodánk Pedagógiai Programjával és saját meggyőződésünkkel teljes összhangban legfontosabbnak az érzelmi biztonságot tartjuk, amelyben minden kisgyermek jól érzi magát, szabadon megmutathatja saját énjét, s közben a csoport értékes tagja is lesz. Az óvodás korú gyermek fő tevékenységét, a játékot mindig szem előtt tartva, igyekszünk a napirendünket, oktató ­ nevelő munkánkat tervezni, szervezni, de különös figyelmet kap mindezek közben a tudás átadása, megszerzése, s az ismeretek alkalmazásának az elsajátítása. Az érzelmi nevelés, az önismeret alakításának egyik legfontosabb, s legszebb lehetősége a mese, így a gyerekeknek sok mese élményt kínálunk, a meséket gyakran el is játszunk, s ez tovább erősíti közösségi érzéseiket is.
Az ének is mindennapos élmény a gyermekek számára. A mondókák, az egyszerű dalosjátékok pozitív érzelmi élményt nyújtanak. Fejlődik mozgásuk, hallás- , ritmusérzékük, türelmük, kitartásuk. A gyermekek fejlődésében, nevelésében­ oktatásában nagy hangsúlyt fektetünk az óvoda és a szülők harmonikus kapcsolatára, amely a bizalomra és az őszinteségre épül. A szülőkkel kialakított bizalmi, partneri viszonyra építve igyekszünk minden kisgyereket – az egyéni képességeket­, készségeket figyelembe véve­ maximálisan fejleszteni, segíteni.
A csoportnak szervezett séták, kirándulások hozzájárulnak a gyermekek közösségi neveléséhez, de egyben saját személyiségük fejlesztéséhez. Az óvodai és a csoport ünnepek jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szülők és az óvoda között is valós, élménydús kapcsolatok jöjjenek létre. Gyermekekről való hitvallásunk bemutatására pedig legyen itt egy idézet a Micimackóból: 


„Bátrabb vagy, mint hiszed, erősebb, mint sejted,és okosabb, mint véled!”