Óvodánkról

SZERKESZTÉS ALATT!!

 

A Bőrfestő Óvoda Káposztásmegyer I. és II. közvetlen határán épült. 2014. évi fejlesztés során óvodánk 17 csoportos intézménnyé bővült. 

Csoportjaink homogén és vegyes életkorú gyermekekből állnak. Szülők kérésére vesszük fel a gyermekeket a vegyes életkorú gyermekek közé, akik általában testvérek, barátok, vagy az óvónénik személye a vonzó.

Az elmúlt évek tapasztalatai az mutatják, hogy már nem csak a körzetünkben élő családok keresik fel óvodánkat, hanem a kerület más részeiből is.

Óvodánkban 34 óvodapedagógus dolgozik, és egy óvodavezető. 32 óvodapedagógus felsőfokú óvodapedagógusi végzettséggel rendelkezik, 2 fő szakközépiskolát végzett, de a gyakorlati éveik és tapasztalataik száma indokolja a pályán maradásukat. 
 Dajkáink, - 3 fő kivételével, - mindannyian elvégezték a dajkatanfolyamot, így sikerült elérnünk, hogy igazi partneri kapcsolat alakult ki az óvónők és dajkák között.

Mi is elkészítettük óvodánk pedagógiai programját, melyet minden családdal és új kollégával megismertettünk. Programunk neve tükrözi, a nevelésről alkotott hitvallásunkat „Pedagógiai Program az érzelmi nevelés tükrében”. 

Célunk olyan gyermekek nevelése, akik a mi óvodánkban szerzett ismeretek, tapasztalatok által, önálló gondolkodású, a világ dolgai felé érdeklődve forduló  felnőttekké, őszinte, igaz emberekké válnak.

Valljuk, hogy a gyermek sok-sok odafigyelést, szeretetet, törődést igényel. Szeretnénk, ha gyermekeink érzelmileg kiegyensúlyozottak lennének, érzelmi  biztonságban éreznék magukat, hiszen ez fejlődésük alapja. Az egyéni megnyilatkozások során, a pozitív tulajdonságok erősítésével olyan személyiség  formálása a feladatunk, aki képes a közösségben való életre, az alapvető viselkedési szokások betartására, a kulturált emberi megnyilatkozásokra. 

A csoportok tagjai különböző családból érkeznek, különböző hatásokkal a hátuk mögött. A családi nevelés, a családon belüli érzelmi kötődések a gyermekek viselkedésében tükröződik. Az óvodai nevelés kiegészíti és segíti a családi nevelést. Az óvónő feladata, hogy megértéssel forduljon a beilleszkedési, viselkedési zavarokkal küzdők felé, erősítve a gyermekben a pozitív tulajdonságokat. 

A megnövekedett gyermeklétszám ellenére sikerül az egyéni, defferenciált bánásmód elvét mind jobban érvényesítenünk.

 

Évekkel ezelőtt az Alapító Okiratunk módosításával lehetőségünk nyílt a hallássérült gyermekek fogadására illetve nevelésére. Velük az óvónőkön kívül szakképzett szurdopedagógus foglalkozik. Tapasztalataink szerint a gyermekek, a szülők, és az érintett család elégedett a szakmai segítségnyújtással.

2011. szeptemberétől egy ismételt módosítás alkalmával befogadó, integráló intézménnyé váltunk a hallás- és látássérült, beszédfogyatékos, autista illetve az enyhén értelmi fogyatékos gyerekek részére.

 

Bőrfestő Óvoda Pedagógiai Programja