Bőrfestő Óvoda

Felmentés az óvodalátogatás alól a pandémia alatt

FELMENTÉS AZ ÓVODALÁTOGATÁS ALÓL

Alulírott Enyedy Ágota Margit, a Bőrfestő Óvoda vezetője 2020…………………… engedélyezem, hogy…………………nevű gyermek…………………………..születési hely

………….. idő………………….. Anyja neve………………………………………..lakcím

A Covid-19 miatt külön orvosi igazolás nélkül a veszélyhelyzet végéig, vagy amíg a szülő úgy ítéli meg, felmentést kapjon az óvodai foglalkozások alól.

  • - Ezen igazolást Munkáltatók részére, otthoni munkavégzés támogatására állítottam ki
  • - Szülő kérésére állítottam ki

(megfelelő aláhúzandó)

Budapest, 2020. ……………………………

Szülő aláírása

Enyedy Ágota Margit

óvodavezető