Óvodapedagógusok: Nagy Alexandra, Makai Borbála 

Dajka néni: Balázs Nikolett

 

 
 
 
   
 
Csoportunkba vegyes életkorú gyermekek járnak. Jelenleg 6 lány és 11 fiú. 9-en kezdenek majd iskolát.

Jó hangulatú, nyugodt, biztonságos és otthonos környezetben neveljük a gyermekeinket. Nagyon fontosnak tartjuk a család és a közöttünk lévő bizalmat és összhangot. Ezt a közös programokkal (családi karácsony, anyák napja, évzáró - ballagás, fogadóórák) alakítjuk ki.

Fontos számunkra, hogy az újonnan érkezett gyermekek, legyen kicsi vagy nagy, könnyedén beilleszkedjen, barátokra találjanak ebben az új környezetben. Hozzászoktatjuk őket az óvodai élethez és megismerik a csoportunk szokásait és szabályait. Valljuk, hogy minden gyermek egyéniség, különálló személyiség és ezt alapul véve fejlesztjük, neveljük őket. Nagycsoportosaink felkészítése az iskolára kiemelt feladatunk, de a náluk kisebbekkel legyenek figyelmesek és segítőkészek.

Sokrétű programok szervezésével biztosítjuk a gyermekek ismereteinek bővítését, tapasztalat szerzését és a közös élményekkel a személyiségük fejlődését (kirándulások, séták a közeli boltokba és játszóterekre, süti sütés, halloween).

A gyerekek elsődleges tevékenysége a játék. Ezért a foglalkozások és fejlesztések is játékos formában történnek. Ebben a tevékenységben probléma és konfliktusmegoldó képessége, személyisége és toleranciája kiteljesedik. Munka jellegű tevékenység ebédnél a naposság (amit nagyon szeretnek), ahol a gyerekeink megtanulhatják a másokkal való törődést és gondoskodást.

Csoportunkban hagyomány a gyümölcsnaposság, mely jól működik. A gyerekek nagyon szívesen fogyasztják a különböző gyümölcsöket és zöldségeket. Az egészség megőrző heteken rendszeresen készítünk gyümölcs és zöldség salátát közösen.

 

„ Mondd el és elfelejtem, mutasd meg és megjegyzem, engedd, hogy csináljam és megértem. ”  Konfuciusz

 

 

C

 

 

Óvodapedagógusok:  Kubatov Krisztina, Kiss- Benedek Zsoltné
Dajka néni: Miléné Nánássy Viktória

Óvodapedagógusok: Láda Erika, Gál Józsefné (Gabi) 

Dajka néni: Valková Gabriella 

 

Jelenleg 21 vegyes életkorú kisgyermek jár a csoportunkba, 12 kisfiú és 9 kislány. 

Nagyon fontos számunkra, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. Mindezért szükséges, hogy már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék őt. Első, legfontosabb feladatunk a gyermekek megismerése.  

 A beszoktatás folyamán különbséget teszünk az otthonról és bölcsödéből, más közösségből érkező gyermekek fogadásakor, naponta, egyénre szabottan beszéljük meg az időtartamot, a fokozatosság betartásával.

A csoport egységét erősítve a gyermekeket saját képességeikhez mérten, személyre szabottan fejlesztjük, és nagy hangsúlyt fektetünk a kreativitás gyermeki természetéből eredő szabad megnyilvánulására. A napközben szerzett vizuális, akusztikus, kinesztetikus, taktilis ingerek fejlesztik az érzékelést és erre épül a figyelem, az emlékezet, a képzelet és a gondolkodás fejlődése. Ehhez, a csoport gazdag játékeszközei nyújtják a megfelelő élményeket, tapasztalatokat. 

Lehetőség szerint naponta 1-1,5 órát a szabad levegőn töltünk, figyelve a mozgásra és az egészségtudatos életmód kialakítására. Igyekszünk a szabadidőben is megragadni minden adandó alkalmat a természetben rejlő spontán tanulási lehetőségekre.

Fontosnak tartjuk az ünnepek, események együttes megélését. 

Első pillanattól kezdve önállóságra neveljük őket, állandó mintát mutatva, folyamatos segítséget nyújtva, dicsérettel, simogatással buzdítva.

Az újhoz való alkalmazkodást nem siettetjük, minden tevékenységhez megfelelő időt biztosítunk. Kedvenc tárgyaikat, játékaikat elhozhatják az óvodába. Elalvási szokásaikra is nagy hangsúlyt fektetünk, igyekszünk minél több időt eltölteni az ágyuknál.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek biztonságban érezzék magukat, bármilyen problémával bátran forduljanak hozzánk. Tevékenységeinket beszéddel kísérjük, elmondjuk, hogy mit, miért csinálunk, ösztönözünk, bátorítunk, dicsérünk, nyugodt, kellemes légkört teremtünk, amiben öröm együtt lenni.

Minden évet a szülőkkel együtt megélt kirándulással zárunk, sok szép közös élménnyel gazdagodva ez által is.

 

Óvodapedagógusok:  Tóthné Dankó Judit, Bíró Andrea

Dajka néni: Kanizsai Lászlóné (Irénke) 

 

A mi csoportunkba különböző életkorú gyerekek járnak. 15 nagycsoportos, 1 középsős, és 5 kiscsoportos kisgyermeket nevelgetünk. 

Az egyéni és az életkori sajátosságokat figyelembe véve, nyugodt, kiegyensúlyozott hangulatban törekszünk az élményszerű tapasztalatszerzéssel fejleszteni gyermekeinket. 
Képességfejlesztés játékosan történik, és játékban szerzett tapasztalatokon alapszik. 

Mindennapjainkat az óvodai ünnepek színesítik: karácsony, télapó, anyák napja, évzáró, kirándulások, séták, bábelőadások stb. 

Gyermekeink születésnapjának megünneplése is fontos csoportunk életében. 

Hétköznapjainkat rengeteg kreatív ötlettel, barkácsolással, zenéléssel tesszük színesebbé. 

" Ha aszerint nézel valakit, például egy gyereket, amilyen Ő most, a jelen pillanatban, azzal megakadályozod a fejlődés útját. Ha azonban aszerint nézel rá, hogy mivé lehetne, akkor segíted Őt a fejlődésben. " 
/ J.W: Goethe /

Óvodapedagógusok: Magyarné Bertók Ágnes

Zalavári Ildikó

Dajka néni: Somlyai Csongorné (Nikolett)

 

A 2017-2018-as nevelési évben 23 gyermek jár hozzánk. Csoportunk vegyes csoport, a 3-7 éves korig járnak hozzánk a gyerekek. Így lehetőségünk van arra, hogy a testvérpárok együtt töltsék óvodás éveiket.

Gyermekeink számára a legfontosabb, hogy vidáman, tartalmasan, biztonságban teljenek napjaik.  A csoportszobánk tágas, világos,  esztétikus. Tárgyi felszereltsége gazdag, adott a nyugodt játék feltétele, az érdeklõdést felkeltõ képességfejlesztõ játékszerek. Különös gondot fordítunk arra, hogy  pedagógiai eszközeink kiválóan alkalmasak legyenek a tevékenykedtetõ, differenciált, egyéni fejlesztésre.   

Minden évben almát szüretelünk, süteményt sütünk a leszedett gyümölcsből, és mézeskalácsot is készítünk karácsonykor. A szülőkkel együtt szervezzük a süteményvásárt, és közös a karácsonyozás, amikor dalokkal, versekkel várjuk őket vendégül. Farsangolunk és Húsvétozunk, és csodaszép dalokkal, és versekkel lepjük meg az édesanyákat és nagyszülőket. Nagyon készülünk az évzáró műsorra, ahol méltóképp veszünk búcsút a nagyoktól. Év közben állatkertet, Medve farmot látogatunk, sokat sétálunk, rendszeresen részt veszünk a színházi előadásokon.                                 

Napi programunk sokoldalú, az egészséges életmódra nevelésre, a zene szeretetére nevelésre, a beszédértés és beszédfejlesztésre,  a vizuális fejlesztésre és a  szociális fejlesztésre  is kiváltképp nagy gondot fordítunk. Minden nap van gyümölcsnap, a testnevelés foglalkozások változatosak,  több szinten célozva a mozgáskoordináció fejlesztését. Önfeledten, bátran énekelnek a gyerekek, szívesen hallgatnak zenét és  biztonsággal használnak hangszert. A beszédértés és beszédfejlesztés minden  foglalkozást átsző, aminek remek alapot ad kiváló ritmusérzékük. Az esztétikai érzékenység alakítása már ebben a korban elengedhetetlen. Büszkék vagyunk rá, hogy a kicsiket csoportunkba érkezésük első napjától  gondoskodóan körülveszik a nagyok, minden gyermek kötődik a társához kortól nemtől függetlenül.      

Célunk, hogy a gyermekek személyiségét, és egyéni képességeiket szem előtt tartva   csoportunkban   szerzett   gazdag érzelemvilággal, önbizalommal telten, boldogan kezdjék majd meg  iskolai éveiket.

" A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket. "

Maria Montessori

Óvodapedagógusok: Lipter Lajosné (Erika)
Dajka néni: Boronkayné Molnár Gabriella

A mi csoportunk a Méhecske csoport, ahova vegyes életkorú gyerekek járnak.

Óvodapedagógusok: Trenka Hermina (Mimi)

Rétközi Andrea

Dajka néni: Pusztai Elvira

 

A 2018 -19-os nevelési évben is vegyes csoportként éljük mindennapjainkat.

Az idei évben 14 nagycsoportos korú, 6 középsős és 4 kiscsoportos korú kisgyermek alkotja a Napocska csoportot.

A 14 nagycsoportos gyermekünktől  az idei év végén elbúcsúzunk, ők iskolába mennek!                    

Mivel vegyes csoport vagyunk, minden évben  nevelési feladatunk - egyebek mellett, - a kiscsoportosok beszoktatása, az óvodai élet megismertetése, megszerettetése, a gyermekek érzelmi biztonságának  kialakítása.  A nagycsoportosok iskolára való  felkészítése.

Csoportszobánkat  igyekeztünk otthonosan, a gyermekek igényeihez alkalmazkodva berendezni. Hitünk szerint a kisgyermek elsődleges tevékenysége a játék!  Ebben a tevékenységben személyisége, konfliktusmegoldó képessége, toleranciája kiteljesedik. Megtanulja a másik egyéniségének tiszteletben tartását, kialakul a másik gyermek és a saját igényeinek az összehangolása. A vegyes összetétel miatt, indirekt módon, nagyon sokat tanulnak egymástól!  Megtanulja,hogy nem bántjuk a másikat és példamutatásunk alapján elsajátítja az alapvető viselkedési normákat,és adott helyzetben tudja alkalmazni.  Megtapasztalják az együttjátszás örömét. Sokat mesélünk, verselünk, dalolunk.

Fontosnak tartjuk a hagyományok és a hagyományos értékrend átadását gyermekeink számára.

Hagyományaink között szerepel az őszi „Almaszüret és almáspite sütés”. a születésnapok megünneplése, a  "Családos karácsonyi ünnep" megrendezése, amelyen a gyerekek kis műsorral kedveskednek szüleiknek. ......mert nem csak a tárgy lehet ajándék!

Több éve hagyomány a gyümölcsnap a csoportunkban. A változatos gyümölcsöt, zöldségeket a gyermekek szívesen fogadják.

Az idei évben is tervezzük több kisebb kirándulás megszervezését,sétákat a közeli Farkas erdőbe, boltokba, a veresegyházi Medve parkba.

Hagyomány az évzáró műsor után a kirándulás,amikor is egész napra elmegyünk egy változatos tevékenységet, játékot  kínáló helyre! Ezt mindig az adott korcsoport igényeihez alakítjuk.

Nevelési elvünk, hogy az óvoda és a szülők közösen, egymással karöltve tehetik a legtöbbet a kisgyermek egészséges testi és lelki  fejlődéséért!

Utolsó mondatként álljon itt a "legilletékesebbek" véleménye:

 

 

                                                                    "Az oviban azért jó,mert jókat játszunk!"

Óvodapedagógus:  Lévai Csabáné ( Piró ) Jónás Melitta
Dajka néni: Krózser Zoltánné (Marika)

A 2018-­ 2019­-es tanévet vegyes csoportként kezdtük meg, össszetételünk a következő : 6 kisgyermek nagycsoportos, 12 középsős korú, és a tanév elején érkezett hozzánk 3 kiscsoportos. A "tavalyi gyermekek" nagy kíváncsisággal és szeretettel várták a kicsiket, akik az év elején folyamatosan illeszkedtek be a csoportunk életébe. A kicsik befogadása az egyéni igényeket figyelembe véve, a szülőkkel közösen történt.

Óvodánk Pedagógiai Programjával és saját meggyőződésünkkel teljes összhangban legfontosabbnak az érzelmi biztonságot tartjuk, amelyben minden kisgyermek jól érzi magát, szabadon megmutathatja saját énjét, s közben a csoport értékes tagja is lesz. Az óvodás korú gyermek fő tevékenységét, a játékot mindig szem előtt tartva, igyekszünk a napirendünket, oktató ­ nevelő munkánkat tervezni, szervezni, de különös figyelmet kap mindezek közben a tudás átadása, megszerzése, s az ismeretek alkalmazásának az elsajátítása. Az érzelmi nevelés, az önismeret alakításának egyik legfontosabb, s legszebb lehetősége a mese, így a gyerekeknek sok mese élményt kínálunk, a meséket gyakran el is játszunk, s ez tovább erősíti közösségi érzéseiket is. 
Az ének is mindennapos élmény a gyermekek számára. A mondókák, az egyszerű dalosjátékok pozitív érzelmi élményt nyújtanak. Fejlődik mozgásuk, hallás- , ritmusérzékük, türelmük, kitartásuk. A gyermekek fejlődésében, nevelésében­ oktatásában nagy hangsúlyt fektetünk az óvoda és a szülők harmonikus kapcsolatára, amely a bizalomra és az őszinteségre épül. A szülőkkel kialakított bizalmi, partneri viszonyra építve igyekszünk minden kisgyereket – az egyéni képességeket­, készségeket figyelembe véve­ maximálisan fejleszteni, segíteni. 
A csoportnak szervezett séták, kirándulások hozzájárulnak a gyermekek közösségi neveléséhez, de egyben saját személyiségük fejlesztéséhez. Az óvodai és a csoport ünnepek jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szülők és az óvoda között is valós, élménydús kapcsolatok jöjjenek létre. Gyermekekről való hitvallásunk bemutatására pedig legyen itt egy idézet a Micimackóból: 


„Bátrabb vagy, mint hiszed, erősebb, mint sejted,és okosabb, mint véled!”

 

Óvodapedagógusok: Kucsákné Merész Zsuzsanna, Kiss Mónika

Dajka néni: Varga Annamária 

 

Csoportunkba idén is vegyes életkorú gyermekek járnak. Létszámuk 24 fő.
Életkor szerint 5 kiscsoportos korú, 5 középső csoportos, 8 nagycsoportos és 6 újra nagycsoportos korú kisgyermek tölti nálunk hétköznapjait. Ez az eloszlás igen vegyes,de a gyermekek szocializációjára pozitív hatással van.

Az új gyermekek befogadását egyénre szabottan,fokozatosan végezzük,szeretetteljes,nyugodt légkörben, sokszor humorral oldva a nehezebb pillanatokat. Az érzelmi biztonság megteremtését és fenntartását nagyon fontosnak tartjuk!

Mi, óvónénik 5. éve dolgozunk együtt hasonló attitűddel, összehangoltan, egymás munkájára építve az ismeretek átadását.

Az önállóságra nevelést már a kezdetektől fontosnak tartjuk,természetesen sok dicsérettel,a pozitív példák kiemelésével és igény szerinti segítségnyújtással.

Mindent megbeszélünk,megindoklunk,a problémákra közösen keresünk megoldást. A pozitív megnyilvánulásokat minden esetben kiemeljük,ezzel ösztönözve a többieket azok utánzására.Úgy gondoljuk,hogy mindenki dicsérhető és szerethető valamiért, és hogy mindenki kivételes valamiben!

Célunk,hogy a gyermekeket egymásra odafigyelő,befogadó,segítőkész közösséggé kovácsoljuk,mert véleményünk szerint az óvoda  az a hely, ahol elsősorban a közösségi létezést kell "megtanulniuk".

A szabad játékhoz elegendő idő,változatos eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére,melyhez ingergazdag, esztétikus környezetet teremtünk az aktuális évszak hangulatának megfelelően.Terepasztalunk is ez alapján változik a gyermekek munkáival díszítve.

Differenciált feladatadással és munkajellegű tevékenységekkel biztosítjuk,hogy mindenki  a saját tempójában,önmagához mérten fejlődhessen,sok-sok sikerélménnyel gazdagodva.

Középső-és nagycsoportosainkkal minden évben ellátogatunk különböző kiállításokra,bérletes színházi és zenei előadássorozatokra,ezzel is fokozatosan tágítva környezetükkel és a természettel való közvetlen tapasztalatszerzési lehetőségeket.

Óvodánk Pedagógiai Programját támogatva még szorosabbá igyekszünk fűzni az óvoda és a család kapcsolatát az év végi családi kirándulással,az Ünnepekhez kapcsolódó közös délelőttökkel, amelyen  nagyszülők vagy keresztszülők  is részt vehetnek,de Ünnepeinket zárt körűen,meghitt körülmények között tartjuk.

Csoportszobánk tisztaságáról és a pocakokról dajka nénink (Anna néni) gondoskodik.

A hozzánk járó gyerekek fejlődéséhez igyekszünk tehát legjobb tudásunkkal,szeretetünkkel hozzájárulni,szem előtt tartva Vekerdy Tamás gondolatát,miszerint:

"A  gyermek megérik az iskolára mint alma a fán"

de mindehhez persze szükséges,hogy mi óvónénik biztosítsunk minnél több napsütést!  :)

Óvodapedagógusok: Szeri Hajnalka, Kotlár Zsuzsanna

Dajka néni: Kis Edit

Óvodapedagógusok: Dorosné Molnár Katalin, Molnár Zsuzsanna 

Dajka néni: Puskásné Szente Mária

 

 

Csoportunkba vegyes életkorú gyerekek járnak.  8 lány és 11 fiú. 

Nyugodt, derűs légkörben, biztonságos, otthonos környezetben neveljük gyermekeinket. Nagyon fontos számunkra a család és a köztünk lévő bizalom, összhang kialakítása, amit a közösen létrehozott hagyományok ( közös kirándulás, ünnepi készülődés, fogadóórák ) is erősítenek. 

Sok kulturális és szabadtéri programot szervezünk. Ezekkel a közös élményekkel is hozzájárulunk a személyiségük harmonikus fejlődéséhez. 

" Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk mire megy ki a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle. "

/ Varga Domonkos /

 

 

Óvodapedagógusok: Kovács Krisztina, Kovács Rita

Dajka néni: Ivánnè Tóth Ildikó

 Nevünkhöz hűen látjuk el nevelési feladatainkat, melyek közül idén a kiscsoportosok beszoktatása (befogadása), az óvodai élettel való megismertetése és szeretetre nevelés mellett a tanköteles gyermekekkel való foglalkozás még nagyobb hangsúlyt kap, ehhez a projektekben való tapasztalatszerzésre támaszkodunk. Mikro csoportokban szervezzük a foglalkozások nagy részét, a gyűjtőmunkába bevonjuk a szülőket is

Az együttműködés a pedagógusok munkájában is nagy szerepet kap. Mindannyian nagyon fontosnak tartjuk a játékot, a harmóniát, az élménygazdagságot és a derűs légkört, így ezek mindennapjaink alapjai.

A hagyományőrzés csoportunkban is fontos szerepet játszik. Nagy izgalommal készülünk a szüretre, magyar népmese napjára, Mihály napi vásárt tartunk, a Márton napra lámpásokat készítünk, és együtt megyünk a Városháza elé. Az advent jegyében várjuk a Mikulást és a Karácsonyt. Farsang a tél vége, a tavaszi ünnepkört március 15-vel nyitjuk, majd a víz világnapja, a Föld napja is fontos projekt az életünkben. Idén kis-középső- nagy csoport vagyunk, ahol az ének, gitár, zenés, mozgásos percek, néptánc fontos részei életünknek. Elengedhetetlennek tartjuk a hagyományőrzést, a mindennapi mesélést, a népi kultúra átadását. Közösségé alakulásunkat különböző relaxációs, pszichológusok által kidolgozott játékokkal segítjük. 

 

Óvodai világunkat ennek a Véghelyi Balázs idézetnek megfelelően igyekszünk alakítani:

„A világ akkor jó, ha jó benne gyereknek lenni.”

 

Óvodapedagógusok: Bársony Róbertné, Komlósné Hazslinszky Márta

Angol nyelvű pedagógusok: Grásl Petra, Balogh Tamara

Dajka néni: Pusztainé Teleki Orsolya

 

Csoportunk vegyes életkorú, kétnyelvű – nevünket is ez alapján választottuk, hiszen olyanok vagyunk mint a szivárvány, érdekes és sokszínű, nincs benne két egyforma. A hozzánk járó gyermekek magyar-angol közegben töltik a mindennapjaikat, melyhez  a felnőttek tökéletesen összehangolt  munkája ad magasszintű alapot. Igyekszünk úgy megtervezni az óvodai életet, hogy mindenre jusson megfelelő idő, egyensúlyban legyen a játék, az ismeretátadás, az egyéni bánásmód a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően. A feladat összetett és sokrétű, de csoportunk minden pedagógusa jól képzett, több évtizednyi tapasztalattal a háta mögött. Valljuk, hogy a pedagógus – szülő  partnerként tehet a legtöbbet a gyerekek fejlődéséért, így nyitottak vagyunk és bármikor bepillantást engedünk a csoport életébe, gyakran szervezünk közös programokat pl. kézműves délután, kerti party vagy karácsonyi ünnepség  – ez remek alkalom arra, hogy még jobban megismerhessük a hozzánk járó ovisok hátterét, családját és természetesen a szülők is bennünket, megkönnyítve ezzel a mindennapos kommunikációt. Az angol nyelvvel való ismerkedés ragyogó lehetőséget ad a gyerekeknek, hogy fokozottan fejlődjenek azok a készségeik, amelyeket a későbbiekben az iskolai életben tudnak kamatoztatni.

Minden pedagógus a saját speciális tudását teszi hozzá a csoport  életéhez, így az angol mondókák, versikék és dalocskák mellett  játszunk drámajátékokat, alapfokú meseterápiás módszerrel mesélünk és gyakran kilátogatunk a közeli erdőbe is, ami a legtökéletesebb módszer ahhoz, hogy környezettudatos, egészséges generációt neveljünk.

Napról napra azért dolgozunk, hogy ránk bízott gyermekek a lehető legszínesebben éljék meg az óvodában töltött időt, hisz az ő boldogságuk a mi munkánk motorja.

 

Óvodapedagógusok: Somogyvári Zsuzsanna Gabriella, Gégényné Krassói Rita

Dajka néni: Kéryné Dancs Szilvia

 

Legfontosabb feladatunk az érzelmi biztonság megteremtése, hiszen elsődleges célunk, hogy minden gyermek szeresse meg csoportunkat, és szeressen közénk járni. Olyan viszonyt alakítunk ki a gyermekekkel, ami alapot adhat személyiségük kibontakoztatására. Csupán ezután következhetnek további feladataink: az iskolára való felkészítés és fejlesztés. A csoportunk nevéhez méltóan lassan, megfontoltan, lépésről-lépésre haladunk előre, mindegyik óvodásunk egyéni tempójához igazodva, mint az igazi TEKNŐSÖK.

A gyermekekben folyamatosan keressük a jót, hisz erre építve, minden gyermekből próbáljuk kihozni a legtöbbet, hogy önmagához képest minél jobban fejlődjön, és előbb-utóbb iskolaéretté váljon. A tapasztalatszerzés és tevékenykedtetés mellett fontosnak tartjuk az egymásra való odafigyelést és a kölcsönös segítést.

Mindig a gyermekek érdekét vesszük figyelembe, így elsősorban a gyermekekben rejlő lehetőségek kiteljesítésével és személyiségük fejlesztésével törődünk. Gyermekközpontú és személyiségközpontú csoportunkban a személyiség szabadon fejlődhet, hisz célunk a sokoldalúan, harmonikusan és kiegyensúlyozottan fejlett személyiség kialakítása. Mindezt kizárólag a szülőkkel együttműködve tudjuk elérni, ehhez viszont fontos a szülőkkel való őszinte kapcsolat. Hiszünk az őszinteség erejében, hogy mindent megbeszélve, együttgondolkodva tehetünk legtöbbet gyermekeinkért.

Miért dolgozunk? Gyermekeink boldogságáért, hisz boldog gyermekek által mi is boldogabbak lehetünk, legyünk akár óvodapedagógusok, akár szülők.

„Csak a legjobbat a gyermekeknek.”

Kiss Áron

Óvodapedagógusok: Ruska Istvánné, Sereg Terézia

Dajka néni: Firán Beatrix

 

Immár 38 éve vagyok a pályán. A gyermekek iránti szeretet, a 3-6 éves korosztály nyitott, őszinte, előítéletek nélküli megnyilvánulásai motiválta annak idején a pályaválasztásomat.

Ennyi év távlatából is úgy érzem, hogy a helyemen vagyok. Az évtizedek során sok változás történt az óvodapedagógiában, mint minden másban. Mindig arra törekedtem, hogy nyitott legyek az új dolgokra. Sok hasznos továbbképzésen vettem részt, ami segítette szakmai fejlődésemet. Kihívásnak tekintettem 2015-ben a Pedagógus II minősítési rendszerben való részvételt, amit sikeresen teljesítettem.

Persze az igazi siker, örömforrás, amikor látom a csoportomba járó gyermekek mosolygós arcát, csillogó szemeit, egy mese, egy bábozás alatt. Jó érzéssel tölt el, ha egy tevékenységben örömmel vesznek részt, ha nyugodtak, kiegyensúlyozottak. Ha megmutatkozik egyéniségük, készségeik, képességeik. Felemelő érzés látni a 6. év végére, hogy milyen sokat fejlődtek.  

A ballagáskor az egyik szemem sír, a másik nevet. A 3 év alatt a gyermekek nagyon közel kerülnek a szívemhez, de mindig arra gondolok, hogy a legfőbb cél, hogy egyre önállóbbak legyenek, és megállják a helyüket a világban.

 Úgy érzem, hogy mióta nagymama lettem, még érzékenyebb lettem a gyermeki lélek rezdüléseire. A szeretetteljes odafigyelést, a pozitív megerősítést eddig is nagyon fontosnak tartottam. Két unoka mellett, csak erősödött ez a hitem.

A Bőrfestő Óvodában már törzstagnak számítok. Az itt töltött 30 év alatt sokféle feladattal, kihívással kellett megküzdeni. Ami itt tartott, az a kialakult közösség, a gyermekek szeretete, a szülők támogatása volt. A múlt évi vezető váltással ez a közösség megbomlott. Az új kollektíva most van alakulóban. Egy 17 csoportos óvoda esetében ez komoly kihívást jelent. Én nagyon fontosnak tartom a nyílt, őszinte beszédet, mert a nyugodt kiegyensúlyozott légkörben eredményesebben lehet dolgozni. Óvodánk vezetője is mindent megtesz ezért. Úgy érzem, jó úton vagyunk.

Óvodapedagógusok:  Székely Péterné ( Vali )

Lantos Miklósné ( Ani)
Dajka néni: Molnár Rebeka

 

Azért választottuk csoportunk szimbólumául Vukot, mert számtalan olyan belső tulajdonsága, képessége van, ami például szolgál a gyermeknevelésünkben. Szeretnénk a hozzánk járó gyermekeket leleményességre, feladatmegoldásra, talpraesettségre, fürgeségre, jószívűségre, és jó értelembe vett " ravaszságra " nevelni. Mindezt számtalan mese, vers, és zenei élménynyújtás segítségével.

A közösségi nevelésen kívül fontos számunkra az egyéni fejlesztés, és  az önkifejeződés megvalósulása. Erre az óvodai foglalkozási formákon kívül az éves programok adnak lehetőséget. 

Nagycsoportosaink iskolára felkészítő foglalkozásokon vesznek részt a nap folyamán. Így nem éri őket váratlanul az iskolapadban eléjük táruló feladat. Ez a fejlesztés játékos formában, szerepjátékot, matematikát, írás előkészítést, beszédfejlesztést jelent. 

Nevelési tervünk megvalósulását és a mindennapok zavartalan lebonyolítását egy olyan szuper dadussal váltjuk valóra, aki biztosítja a tiszta környezetet, szereti a gyermekeket és mindig ott segít, ahol a legnagyobb szükség van rá. A pedagógiai asszisztens plusz segítséget ad egész nap a pedagógiai munkában, valamint felügyeletet biztosít a játékidőben.