Bőrfestő Óvoda

Tulipán Csoport

Óvodapedagógusok:  Laczainé Orbán Piroska, Kotlár Zsuzsanna


Dajka néni: Firán Beatrix

A Tulipán csoport bemutatása

Csoportunkat azonos életkorú gyermekek alkotják.

Legfontosabb feladatunknak tekintjük, az érzelmi biztonság, a nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott, családias légkör megteremtését, ahol minden gyermek a saját ütemében fejlődhet, és kibontakozhat személyisége. Csoportunkban legfőbb szabály, hogy nem okozunk egymásnak fájdalmat, se szóval, se tettel. A szeretet, az együttérzés, a segítőkészség, a figyelmesség, a megbocsájtás jelen van a mindennapjainkban. A pozitív megerősítés módszerét alkalmazzuk. Arra törekszünk, hogy megtaláljuk mindegyik gyermek szívéhez az utat.

Elvünk, hogy nincs rossz gyerek, csak neveletlen. Szem előtt tartjuk, hogy a családi nevelés az elsődleges. Igyekszünk a szülőkkel jó kapcsolatot ápolni, segítséget nyújtani nevelési problémák megoldásában, összhangot teremteni az óvodai és családi elvarások között. Arra törekszünk, hogy a gyermekek életkori sajátosságaiknak megfelelően minél önállóbbak legyenek, hogy majdan nélkülünk is megállják a helyüket a világban.

Készségeik, képességeik, viselkedési kultúrájuk fejlesztése érdekében, változatos tevékenységeket biztosítunk, mindezt játékos keretek között, életkori és fejlettségi sajátosságaiknak megfelelően. A mesék, a versek, a bábozás, a zene, részét képezik mindennapjainknak. Külön programként a néptánc is jelen van a csoportban, heti 1 alkalommal.

Fontosnak tartjuk a szabad levegőn való mozgást. Hogy a ránk bízott gyerekek megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, sokat sétálunk a közeli Farkas erdőben és szervezünk kirándulásokat a természetbe.

„ Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól. „

/ Carl Wiliam Buehner /