Bőrfestő Óvoda

Tulipán Csoport

Óvodapedagógusok: Kotlár Zsuzsa

Dajka néni: Firán Beatrix

A Tulipán csoport bemutatása

Csoportunkat azonos életkorú gyermekek alkotják.

Legfontosabb feladatunknak tekintjük, az érzelmi biztonság, a nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott, családias légkör megteremtését, ahol minden gyermek a saját ütemében fejlődhet, és kibontakozhat személyisége. Csoportunkban legfőbb szabály, hogy nem okozunk egymásnak fájdalmat, se szóval, se tettel. A szeretet, az együttérzés, a segítőkészség, a figyelmesség, a megbocsájtás jelen van a mindennapjainkban. A pozitív megerősítés módszerét alkalmazzuk. Arra törekszünk, hogy megtaláljuk mindegyik gyermek szívéhez az utat. Szem előtt tartjuk, hogy a családi nevelés az elsődleges. A gyermekek fejlődése érdekében fontosnak tartjuk a szülőkkel való együttműködést, amely a bizalomra és az őszinteségre épül. Igyekszünk a szülőkkel jó kapcsolatot ápolni, segítséget nyújtani nevelési nehézségek megoldásában, összhangot teremteni az óvodai és családi elvarások között.

A gyermekek személyiségének harmonikus fejlődése érdekében, az életkori és fejlettségi sajátosságaiknak megfelelően a tapasztalatszerzést, a gyermeki tevékenykedtetést és az élménypedagógiai módszert preferáljuk.
Készségeik, képességeik, viselkedési kultúrájuk fejlesztése során változatos tevékenységeket biztosítunk, mindezt játékos keretek között. A szociális képességek, társas kapcsolatok fejlődésében kiemelt szerepet kap az „Így Tedd
Rá” módszer, mint a népi játék, néptánc és mozgásfejlesztés módszertana, amely komplex ismereteket is közvetít.

A mesék, a versek, a bábozás, a zene, részét képezik mindennapjainknak. Fontosnak tartjuk a szabad levegőn való mozgást. Hogy a ránk bízott gyerekek megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, sokat sétálunk a közeli Farkas erdőben és szervezünk ismeretszerző kirándulásokat a természetbe. A jeles napok és a hagyományőrzés rendszeres és tudatos beépítésével a csoportunk életébe, érzelmi, esztétikai és az erkölcsi nevelés útján, a szülőföld iránti szeretet megvalósulását igyekszünk megteremteni.

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól„
/ Carl Wiliam Buehner /