Bőrfestő Óvoda

Teknős Csoport

Óvodapedagógusok: Somogyvári Zsuzsanna Gabriella, Gégényné Krassói Rita

Dajka néni: Mester Dávidné (Ildikó néni)

Legfontosabb feladatunk az érzelmi biztonság megteremtése, hiszen elsődleges célunk, hogy minden gyermek szeresse meg csoportunkat, és szeressen közénk járni. Olyan viszonyt alakítunk ki a gyermekekkel, ami alapot adhat személyiségük kibontakoztatására. Csupán ezután következhetnek további feladataink: az iskolára való felkészítés és fejlesztés. A csoportunk nevéhez méltóan lassan, megfontoltan, lépésről-lépésre haladunk előre, mindegyik óvodásunk egyéni tempójához igazodva, mint az igazi TEKNŐSÖK.

A gyermekekben folyamatosan keressük a jót, hisz erre építve, minden gyermekből próbáljuk kihozni a legtöbbet, hogy önmagához képest minél jobban fejlődjön, és előbb-utóbb iskolaéretté váljon. A tapasztalatszerzés és tevékenykedtetés mellett fontosnak tartjuk az egymásra való odafigyelést és a kölcsönös segítést.

Mindig a gyermekek érdekét vesszük figyelembe, így elsősorban a gyermekekben rejlő lehetőségek kiteljesítésével és személyiségük fejlesztésével törődünk. Gyermekközpontú és személyiségközpontú csoportunkban a személyiség szabadon fejlődhet, hisz célunk a sokoldalúan, harmonikusan és kiegyensúlyozottan fejlett személyiség kialakítása. Mindezt kizárólag a szülőkkel együttműködve tudjuk elérni, ehhez viszont fontos a szülőkkel való őszinte kapcsolat. Hiszünk az őszinteség erejében, hogy mindent megbeszélve, együttgondolkodva tehetünk legtöbbet gyermekeinkért.

Miért dolgozunk? Gyermekeink boldogságáért, hisz boldog gyermekek által mi is boldogabbak lehetünk, legyünk akár óvodapedagógusok, akár szülők.

„Csak a legjobbat a gyermekeknek.”

Kiss Áron