Bőrfestő Óvoda

Szamóca Csoport

Óvodapedagógusok: Kovács Rita (Rita néni), Sereg Terézia (Teca néni)

Pedagógaiai asszisztens: Tóth Istvánné (Ildi néni)

Dajka néni: Molnár Rebeka

Nevünkhöz hűen látjuk el nevelési feladatainkat, melyek közül idén a kiscsoportosok beszoktatása (befogadása), az óvodai élettel való megismertetése és szeretetre nevelés mellett a tanköteles gyermekekkel való foglalkozás még nagyobb hangsúlyt kap, ehhez a projektekben való tapasztalatszerzésre támaszkodunk. Mikro csoportokban szervezzük a foglalkozások nagy részét, a gyűjtőmunkába bevonjuk a szülőket is

Az együttműködés a pedagógusok munkájában is nagy szerepet kap. Mindannyian nagyon fontosnak tartjuk a játékot, a harmóniát, az élménygazdagságot és a derűs légkört, így ezek mindennapjaink alapjai.

A hagyományőrzés csoportunkban is fontos szerepet játszik. Nagy izgalommal készülünk a szüretre, magyar népmese napjára, Mihály napi vásárt tartunk, a Márton napra lámpásokat készítünk, és együtt megyünk a Városháza elé. Az advent jegyében várjuk a Mikulást és a Karácsonyt. Farsang a tél vége, a tavaszi ünnepkört március 15-vel nyitjuk, majd a víz világnapja, a Föld napja is fontos projekt az életünkben. Idén kis-középső- nagy csoport vagyunk, ahol az ének, gitár, zenés, mozgásos percek, néptánc fontos részei életünknek. Elengedhetetlennek tartjuk a hagyományőrzést, a mindennapi mesélést, a népi kultúra átadását. Közösségé alakulásunkat különböző relaxációs, pszichológusok által kidolgozott játékokkal segítjük.

Óvodai világunkat ennek a Véghelyi Balázs idézetnek megfelelően igyekszünk alakítani:

„A világ akkor jó, ha jó benne gyereknek lenni.”