Bőrfestő Óvoda

Pillangó Csoport

Óvodapedagógusok: Szeri Hajnalka (Hajni néni), 

Pedagógiai asszisztens: Rétközi Andrea

Dajka néni: Kis Edit

Csoportunk homogén, azonos korú gyermekekből álló csoport. A 2020-as nevelési évben indítottunk új kiscsoportot. Fájó szívvel engedtük el a nagyokat iskolába, de ugyanakkor kíváncsian és szeretettel vártuk az új kicsinyeinket. Nyár végén igyekeztünk minden családhoz ellátogatni, hogy a gyerekek megismerhessenek minket, a szeptemberi óvodakezdés előtt. A családlátogatást nagyon fontosnak tartjuk. A gyerekek és mi is kíváncsian és izgatottan vártuk az első találkozást. Hiszünk abban, hogy ez az első találkozás nagyon sokat segített a befogadási időszak elején.

Az érzelmi biztonság kialakítása az elsődleges feladatunk, hiszen az a kisgyermek szeret óvodába járni, aki biztonságban érzi magát. Óvodánk pedagógiai programja is az érzelmi nevelés tükrében íródott, így természetes, hogy mi is így neveljük a csoportunkba járó gyermekeket. Fontosnak tatjuk, hogy minden kisgyermek egyedi és önálló egyéniség, ezért igyekszünk úgy támogatni, hogy a saját személyiségét megtartva, a közösséghez alkalmazkodva, megtalálja a helyét csoportunkban. Legfontosabb hitvallásunk, hogy elfogadó, empatikus gyermekekké neveljük a csoportunkba járó gyermekeket és megtanítsuk számukra, hogy meglássák egymásban a szépet és a jót. Fontosnak tartjuk azt is, hogy nyitottak legyenek az új dolgok iránt, ezért igyekszünk velük a három év alatt rengeteg játékot, sokféle feladatot, tevékenységet, élményt megismertetni, amelyben Ők maguk is tevékenyen vehetnek részt!

Az óvodáskorú gyermek legfontosabb és legjelentősebb tevékenysége a JÁTÉK! A kisgyermek szabadjátéka közben megismerheti a tárgyak tulajdonságait és a saját akaratának, szabadságának határait is. Kipróbálhatja és megtapasztalhatja a megfelelő viselkedési formákat játszótársaival és így fejlesztheti szociális képességeit. Így válik a JÁTÉK kiemelt jelenőségű, tájékozódó, a pszichikumot, kreativitást fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenységgé.

Csoportunkban rengeteg tevékenységi területen szereznek a gyerekek ismeretet a három év alatt. Sokat verselünk, mesélünk, tornázunk, rajzolunk, festünk, ismerkedünk a környezetünkkel, és rengeteget zenélünk, énekelünk, táncolunk. Csoportunkban jelen vannak a néptánc alap elemei, hogy a gyermekek megismerkedhessenek saját hagyományos, kulturális értékeikkel.

Célunk, hogy minden kis Pillangó megfelelő érzelmi intelligenciával, örömmel, élményekkel, rengeteg tapasztalattal és tudással a birtokában cseperedjen iskolássá, a három év alatt!

" Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is, már inkább megjegyzi. De, amiben Ő maga is tevékenyen részt vesz, az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe"

/Kodály Zoltán/