Bőrfestő Óvoda

Nyuszi Csoport

Óvodapedagógusok: Kucsákné Merész Zsuzsanna, Kiss Mónika

Dajka néni: Varga Annamária

Csoportunkba idén is vegyes életkorú gyermekek járnak. Létszámuk 24 fő.
Életkor szerint 5 kiscsoportos korú, 5 középső csoportos, 8 nagycsoportos és 6 újra nagycsoportos korú kisgyermek tölti nálunk hétköznapjait. Ez az eloszlás igen vegyes,de a gyermekek szocializációjára pozitív hatással van.

Az új gyermekek befogadását egyénre szabottan,fokozatosan végezzük,szeretetteljes,nyugodt légkörben, sokszor humorral oldva a nehezebb pillanatokat. Az érzelmi biztonság megteremtését és fenntartását nagyon fontosnak tartjuk!

Mi, óvónénik 5. éve dolgozunk együtt hasonló attitűddel, összehangoltan, egymás munkájára építve az ismeretek átadását.

Az önállóságra nevelést már a kezdetektől fontosnak tartjuk,természetesen sok dicsérettel,a pozitív példák kiemelésével és igény szerinti segítségnyújtással.

Mindent megbeszélünk,megindoklunk,a problémákra közösen keresünk megoldást. A pozitív megnyilvánulásokat minden esetben kiemeljük,ezzel ösztönözve a többieket azok utánzására.Úgy gondoljuk,hogy mindenki dicsérhető és szerethető valamiért, és hogy mindenki kivételes valamiben!

Célunk,hogy a gyermekeket egymásra odafigyelő,befogadó,segítőkész közösséggé kovácsoljuk,mert véleményünk szerint az óvoda az a hely, ahol elsősorban a közösségi létezést kell "megtanulniuk".

A szabad játékhoz elegendő idő,változatos eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére,melyhez ingergazdag, esztétikus környezetet teremtünk az aktuális évszak hangulatának megfelelően.Terepasztalunk is ez alapján változik a gyermekek munkáival díszítve.

Differenciált feladatadással és munkajellegű tevékenységekkel biztosítjuk,hogy mindenki a saját tempójában,önmagához mérten fejlődhessen,sok-sok sikerélménnyel gazdagodva.

Középső-és nagycsoportosainkkal minden évben ellátogatunk különböző kiállításokra,bérletes színházi és zenei előadássorozatokra,ezzel is fokozatosan tágítva környezetükkel és a természettel való közvetlen tapasztalatszerzési lehetőségeket.

Óvodánk Pedagógiai Programját támogatva még szorosabbá igyekszünk fűzni az óvoda és a család kapcsolatát az év végi családi kirándulással,az Ünnepekhez kapcsolódó közös délelőttökkel, amelyen nagyszülők vagy keresztszülők is részt vehetnek,de Ünnepeinket zárt körűen,meghitt körülmények között tartjuk.

Csoportszobánk tisztaságáról és a pocakokról dajka nénink (Anna néni) gondoskodik.

A hozzánk járó gyerekek fejlődéséhez igyekszünk tehát legjobb tudásunkkal,szeretetünkkel hozzájárulni,szem előtt tartva Vekerdy Tamás gondolatát,miszerint:

"A gyermek megérik az iskolára mint alma a fán"

de mindehhez persze szükséges,hogy mi óvónénik biztosítsunk minnél több napsütést! :)