Bőrfestő Óvoda

Nyuszi Csoport

Óvodapedagógusok: Kucsákné Merész Zsuzsanna, Kiss Mónika

Dajka néni: Varga Annamária

Csoportunkba idén is vegyes életkorú gyermekek járnak mely a gyermekek szocializációjára pozitív hatással van.

Az új gyermekek befogadását egyénre szabottan,fokozatosan végezzük,szeretetteljes,nyugodt légkörben, sokszor humorral oldva a nehezebb pillanatokat. Az érzelmi biztonság megteremtését és fenntartását nagyon fontosnak tartjuk!

Mi, óvónénik több, mint 10 éve dolgozunk együtt hasonló attitűddel, összehangoltan, egymás munkájára építve az ismeretek átadását.

Az önállóságra nevelést már a kezdetektől fontosnak tartjuk,természetesen sok dicsérettel,a pozitív példák kiemelésével és igény szerinti segítségnyújtással.

Mindent megbeszélünk,megindoklunk,a problémákra közösen keresünk megoldást. A pozitív megnyilvánulásokat minden esetben kiemeljük,ezzel ösztönözve a többieket azok utánzására.Úgy gondoljuk,hogy mindenki dicsérhető és szerethető valamiért, és hogy mindenki kivételes valamiben!

Célunk,hogy a gyermekeket egymásra odafigyelő,befogadó,segítőkész közösséggé kovácsoljuk,mert véleményünk szerint az óvoda az a hely, ahol elsősorban a közösségi létezést kell "megtanulniuk".

A szabad játékhoz elegendő idő,változatos eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére,melyhez ingergazdag, esztétikus környezetet teremtünk az aktuális évszak hangulatának megfelelően.Terepasztalunk is ez alapján változik a gyermekek munkáival díszítve.

Differenciált feladatadással és munkajellegű tevékenységekkel biztosítjuk,hogy mindenki a saját tempójában,önmagához mérten fejlődhessen,sok-sok sikerélménnyel gazdagodva.

Középső-és nagycsoportosainkkal minden évben ellátogatunk különböző kiállításokra,bérletes színházi és zenei előadássorozatokra,ezzel is fokozatosan tágítva környezetükkel és a természettel való közvetlen tapasztalatszerzési lehetőségeket.

Óvodánk Pedagógiai Programját támogatva még szorosabbá igyekszünk fűzni az óvoda és a család kapcsolatát az év végi családi kirándulással,az Ünnepekhez kapcsolódó közös délelőttökkel, amelyen nagyszülők vagy keresztszülők is részt vehetnek,de Ünnepeinket zárt körűen,meghitt körülmények között tartjuk.

Csoportszobánk tisztaságáról és a pocakokról dajka nénink (Anna néni) gondoskodik.

A hozzánk járó gyerekek fejlődéséhez igyekszünk tehát legjobb tudásunkkal,szeretetünkkel hozzájárulni,szem előtt tartva Vekerdy Tamás gondolatát,miszerint:

"A gyermek megérik az iskolára mint alma a fán"

de mindehhez persze szükséges,hogy mi óvónénik biztosítsunk minnél több napsütést! :)