Bőrfestő Óvoda

Négyes-Mézes Csoport

Óvodapedagógusok: Lévai Csabáné (Piró néni) , Gladysz Dorottya

Dajka néni: Krózser Zoltánné (Marcsi néni)

Csoportunk vegyes összetételű, a három korosztály (3-6 év) egymást fejlesztve, kiegészítve nevelkednek együtt a három év alatt. Az idősebb gyermekek nagy kíváncsisággal és szeretettel várják a kicsiket, akik az év elején folyamatosan illeszkedtek be a csoportunk életébe. A kicsik befogadása az egyéni igényeket figyelembe véve, a szülőkkel közösen történik.

Óvodánk Pedagógiai Programjával és saját meggyőződésünkkel teljes összhangban legfontosabbnak az érzelmi biztonságot tartjuk, amelyben minden kisgyermek jól érzi magát, szabadon megmutathatja saját énjét, s közben a csoport értékes tagja is lesz. Az óvodás korú gyermek fő tevékenységét, a játékot mindig szem előtt tartva, igyekszünk a napirendünket, oktató ­ nevelő munkánkat tervezni, szervezni, de különös figyelmet kap mindezek közben a tudás átadása, megszerzése, s az ismeretek alkalmazásának az elsajátítása. Az érzelmi nevelés, az önismeret alakításának egyik legfontosabb, s legszebb lehetősége a mese, így a gyerekeknek sok mese élményt kínálunk, a meséket gyakran el is játszunk, s ez tovább erősíti közösségi érzéseiket is.
Az ének is mindennapos élmény a gyermekek számára. Hetente egyszer néptánc foglalkozáson vesznek részt a gyermekek csoportunkon belül táncpedagógus vezetésvel. A mondókák, a dalos játékok pozitív érzelmi és közösségi élményt nyújtanak. Fejlődik mozgásuk, hallás- , ritmusérzékük, türelmük, kitartásuk. 

A gyermekek fejlődésében, nevelésében, oktatásában nagy hangsúlyt fektetünk az óvoda és a szülők harmonikus kapcsolatára, amely a bizalomra és az őszinteségre épül. A szülőkkel kialakított bizalmi, partneri viszonyra építve igyekszünk minden kisgyereket – az egyéni képességét, készségét figyelembe véve­ maximálisan fejleszteni, segíteni.

A csoportnak szervezett séták, kirándulások hozzájárulnak a gyermekek közösségi neveléséhez, de egyben saját személyiségük fejlesztéséhez. Az óvodai és a csoport ünnepek jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szülők és az óvoda között is valós, élménydús kapcsolatok jöjjenek létre. Gyermekekről való hitvallásunk bemutatására pedig legyen itt egy idézet a Micimackóból: 

„Bátrabb vagy, mint hiszed, erősebb, mint sejted és okosabb, mint véled!”