Bőrfestő Óvoda

Maci csoport

Óvodapedagógusok:  Héthy Mariann

 Pedagógiai asszisztens:  Zalavári Ildikó (Ildikó néni)

Dajka néni: Puskásné Szente Mária (Marcsi néni)

A 2017-2018-as nevelési évben 23 gyermek jár hozzánk. Csoportunk vegyes csoport, a 3-7 éves korig járnak hozzánk a gyerekek. Így lehetőségünk van arra, hogy a testvérpárok együtt töltsék óvodás éveiket.

Gyermekeink számára a legfontosabb, hogy vidáman, tartalmasan, biztonságban teljenek napjaik.  A csoportszobánk tágas, világos,  esztétikus. Tárgyi felszereltsége gazdag, adott a nyugodt játék feltétele, az érdeklõdést felkeltõ képességfejlesztõ játékszerek. Különös gondot fordítunk arra, hogy  pedagógiai eszközeink kiválóan alkalmasak legyenek a tevékenykedtetõ, differenciált, egyéni fejlesztésre.   

Minden évben almát szüretelünk, süteményt sütünk a leszedett gyümölcsből, és mézeskalácsot is készítünk karácsonykor. A szülőkkel együtt szervezzük a süteményvásárt, és közös a karácsonyozás, amikor dalokkal, versekkel várjuk őket vendégül. Farsangolunk és Húsvétozunk, és csodaszép dalokkal, és versekkel lepjük meg az édesanyákat és nagyszülőket. Nagyon készülünk az évzáró műsorra, ahol méltóképp veszünk búcsút a nagyoktól. Év közben állatkertet, Medve farmot látogatunk, sokat sétálunk, rendszeresen részt veszünk a színházi előadásokon.                                 

Napi programunk sokoldalú, az egészséges életmódra nevelésre, a zene szeretetére nevelésre, a beszédértés és beszédfejlesztésre,  a vizuális fejlesztésre és a  szociális fejlesztésre  is kiváltképp nagy gondot fordítunk. Minden nap van gyümölcsnap, a testnevelés foglalkozások változatosak,  több szinten célozva a mozgáskoordináció fejlesztését. Önfeledten, bátran énekelnek a gyerekek, szívesen hallgatnak zenét és  biztonsággal használnak hangszert. A beszédértés és beszédfejlesztés minden  foglalkozást átsző, aminek remek alapot ad kiváló ritmusérzékük. Az esztétikai érzékenység alakítása már ebben a korban elengedhetetlen. Büszkék vagyunk rá, hogy a kicsiket csoportunkba érkezésük első napjától  gondoskodóan körülveszik a nagyok, minden gyermek kötődik a társához kortól nemtől függetlenül.      

Célunk, hogy a gyermekek személyiségét, és egyéni képességeiket szem előtt tartva   csoportunkban   szerzett   gazdag érzelemvilággal, önbizalommal telten, boldogan kezdjék majd meg  iskolai éveiket.

" A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket. "

Maria Montessori