Bőrfestő Óvoda

Méhecske csoport

Óvodapedagógusok:  Jónás Melitta (Meli néni), Domokos Barbara (Barbi néni)

Dajka néni:
Boronkayné Molnár Gabriella (Gabi néni)

A mi csoportunk a Méhecske csoport, ahová vegyes életkorú a gyermekek járnak. 

A derűs, szeretetteljes légkör megteremtését tartjuk a legfontosabbak, amelyben a gyermekek érzelmi biztonságban tevékenykednek és érzelmi intelligenciájuk is alakul. Célunk, hogy boldog óvodás éveket töltsenek el nálunk. Vegyes összetételű csoportunkban különösen fontos az eltérő képességű és fejlettségű gyermekek nevelsében a pozitív értékelés, a differenciált nevelés és az egyéni bánásmód. 

A közös séták, ünnepek, kiránndulás alkalmával is erősítjük a közösségi érzést, a gyermekek egymáshoz való pozitív viszonyát, tulajdonságaik elfogadását és a kialakuló baráti kapcsolatokat. A közös programok jó lehetőségeket nyújtanak a szülőkkel való őszinte, bizalmi kapcsolat kialakítása (tökfaragás, karácsony, kézműves nap, családi délután). Az évek folyamán hagyománnyá vált a születésnapok és névnapok megünneplése. A mindennnapos gyümölcsfogyasztás szertartásként olvad a délelőttjeinkbe.

A tapasztalatszerzés a gyermekek kíváncsiságára, megismerési vágyára építve változatos tevékenységekkel valósítjuk meg. Ezzel juttatjuk őket mindennap sikerélményekhez, ami pozitívan befolyásolja a személyiségfejlődésüket.

                                            "A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.
                                             Néhány magasabbra tud repülni, mint mások,
                                             de mindegyik a legjobb tudása szerint repül...."

                                                                  /Ismeretlen szerző/