Bőrfestő Óvoda

Méhecske csoport

Óvodapedagógusok: Lipter Lajosné (Erika néni) 

Dajka néni: Boronkayné Molnár Gabriella

A mi csoportunk a Méhecske csoport, ahova vegyes életkorú gyerekek járnak.