Bőrfestő Óvoda

Csiga csoport

Óvodapedagógusok: Tóthné Dankó Judit, Bíró Andrea

Dajka néni: Kanizsai Lászlóné (Irénke)

A mi csoportunkba különböző életkorú gyerekek járnak. 15 nagycsoportos, 1 középsős, és 5 kiscsoportos kisgyermeket nevelgetünk.

Az egyéni és az életkori sajátosságokat figyelembe véve, nyugodt, kiegyensúlyozott hangulatban törekszünk az élményszerű tapasztalatszerzéssel fejleszteni gyermekeinket.

Képességfejlesztés játékosan történik, és játékban szerzett tapasztalatokon alapszik.

Mindennapjainkat az óvodai ünnepek színesítik: karácsony, télapó, anyák napja, évzáró, kirándulások, séták, bábelőadások stb.

Gyermekeink születésnapjának megünneplése is fontos csoportunk életében.

Hétköznapjainkat rengeteg kreatív ötlettel, barkácsolással, zenéléssel tesszük színesebbé.

" Ha aszerint nézel valakit, például egy gyereket, amilyen Ő most, a jelen pillanatban, azzal megakadályozod a fejlődés útját. Ha azonban aszerint nézel rá, hogy mivé lehetne, akkor segíted Őt a fejlődésben. "

/ J.W: Goethe /