Bőrfestő Óvoda

Cica csoport

Óvodapedagógusok: Láda Erika, Gál Józsefné (Gabi)

Dajka néni: Szaitz Mariann


Nagyon fontos számunkra, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. Mindezért szükséges, hogy már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék őt. Első, legfontosabb feladatunk a gyermekek megismerése.

A beszoktatás folyamán különbséget teszünk az otthonról és bölcsödéből, más közösségből érkező gyermekek fogadásakor, naponta, egyénre szabottan beszéljük meg az időtartamot, a fokozatosság betartásával.

A csoport egységét erősítve a gyermekeket saját képességeikhez mérten, személyre szabottan fejlesztjük, és nagy hangsúlyt fektetünk a kreativitás gyermeki természetéből eredő szabad megnyilvánulására. A napközben szerzett vizuális, akusztikus, kinesztetikus, taktilis ingerek fejlesztik az érzékelést és erre épül a figyelem, az emlékezet, a képzelet és a gondolkodás fejlődése. Ehhez, a csoport gazdag játékeszközei nyújtják a megfelelő élményeket, tapasztalatokat.

Lehetőség szerint naponta 1-1,5 órát a szabad levegőn töltünk, figyelve a mozgásra és az egészségtudatos életmód kialakítására. Igyekszünk a szabadidőben is megragadni minden adandó alkalmat a természetben rejlő spontán tanulási lehetőségekre.

Fontosnak tartjuk az ünnepek, események együttes megélését.

Első pillanattól kezdve önállóságra neveljük őket, állandó mintát mutatva, folyamatos segítséget nyújtva, dicsérettel, simogatással buzdítva.

Az újhoz való alkalmazkodást nem siettetjük, minden tevékenységhez megfelelő időt biztosítunk. Kedvenc tárgyaikat, játékaikat elhozhatják az óvodába. Elalvási szokásaikra is nagy hangsúlyt fektetünk, igyekszünk minél több időt eltölteni az ágyuknál.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek biztonságban érezzék magukat, bármilyen problémával bátran forduljanak hozzánk. Tevékenységeinket beszéddel kísérjük, elmondjuk, hogy mit, miért csinálunk, ösztönözünk, bátorítunk, dicsérünk, nyugodt, kellemes légkört teremtünk, amiben öröm együtt lenni.

Minden évet a szülőkkel együtt megélt kirándulással zárunk, sok szép közös élménnyel gazdagodva ez által is.